Menu

Financieel jaarverslag 2011

12 April 2012, Peter Pan Vakantieclub

Financieel jaarverslag 2011 Stichting Peter Pan Vakantieclub

Voor Stichting Peter Pan Vakantieclub was 2011 een jaar van verandering. Peter Pan heeft de ambitie om te groeien en meer belevenissen mogelijk te maken voor zieke jongeren. Om deze ambitie mogelijk te maken is aan het begin van het jaar 2011 een periode benut om de stichting en haar organisatie en processen goed in kaart te brengen en waar nodig procesverbeteringen door te voeren. Een intensieve periode waarin een goede organisatorische basis is gelegd voor de realisatie van onze mooie ambities.

Helaas hebben we in het najaar het weekend naar Beetsterzwaag moeten cancellen omdat er niet voldoende animo voor was. Veel animo was er wel voor de jubileumdag in de Efteling. Meer dan 150 jongeren en meer dan 50 oud-reisleiders hadden half december een topdag in een zonovergoten Winter Efteling. Ook de weekreis naar Mallorca met 40 jongeren was een groot succes. In totaal hebben in 2011 bijna 200 jongeren kunnen deelnemen aan een Peter Pan belevenis.

Inkomsten

De totale inkomsten voor het jaar 2011 bedragen 38.000 euro. Als stichting zijn wij heel tevreden met dit bedrag. Ten opzichte van 2010 hebben wij 12.000 euro minder ontvangen uit specifieke acties. In 2010 is transavia.com verhuisd en heeft Peter Pan onder andere geld voor de stichting kunnen verdienen door oud kantoormeubilair te verkopen.
Vanuit de reiswereld hebben wij wederom een gulle gift mogen ontvangen. Daar zijn we erg blij mee. Ook al gaat het wat minder goed met de sector, men denkt nog steeds aan ons. Verder hebben we mooie donaties ontvangen van onze sponsoren The Sound of Data, NLVT en Kadenza. Ook het transavia-personeel heeft ons financieel weer flink gesteund.
Toch hebben we in vergelijking met 2010 5.000 euro minder aan donaties ontvangen. Die daling zit vooral bij de externe sponsoren. Voor Peter Pan een uitdaging om in de nieuwe setting meer geld te genereren op dit vlak. Dat gaat ons lukken!

Uitgaven

De totale uitgaven aan belevenissen in 2011 bedragen 35.000 euro. Dit is 10.000 euro meer dan het jaar ervoor, ook al hebben we 2 weekends minder georganiseerd. De toegenomen uitgaven hebben alles te maken met onze jubileumactie in de Efteling, die helemaal door Peter Pan is gefinancierd.
De totale kosten van de weekreis vielen lager uit. Dat komt vooral doordat we de reünie van deze reis gecombineerd hebben met het jubileum en door lagere kosten van de opleiding van de reisleiders.

De algemene kosten zijn gedaald van 3.700 euro naar 1.900 euro. Dit hebben we bewerkstelligd door continu zorgvuldig naar onze kosten te kijken en bij elke uitgave na te gaan of die echt nodig is. Het percentage van de algemene kosten op de totale kosten komt daarmee uit op 5%, wat uitzonderlijk laag is en goed aangeeft dat de stichting efficiënt werkt.

Het batig saldo over 2010 bedraagt uiteindelijk 2.000 euro; een mooi resultaat. Dit bedrag voegen we toe aan de reserves van de stichting en zullen we in de toekomst gebruiken om onze doelen te realiseren.

Sander Mesman (Penningmeester 2011)