Menu

Toekomstplannen Peter Pan!

30 September 2009, Peter Pan Vakantieclub

Peter Pan slaat zijn vleugels verder uit

Als verhaalfiguur weigert Peter Pan op te groeien. Maar de Stichting Peter Pan Vakantieclub die reizen verzorgt voor ernstig zieke jongeren wil wel degelijk volwassen worden en de vleugels verder uitslaan. De stichting gaat namelijk meer reizen verzorgen. Meer dan dat wil Peter Pan Vakantieclub uitgroeien tot hét goede doel van de reisbranche.

Tot dusverre organiseerde de stichting jaarlijks een reis van een week naar een zonnige Mediterane bestemming, zoals bijvoorbeeld Griekenland, Spanje of Turkije. Afgelopen voorjaar verzorgde de stichting voor het eerst ook een busreis – een langweekend naar Disneyland in Parijs. Hierbij konden ook jongeren mee die te ziek zijn om te vliegen en vaak intensievere begeleiding nodig hebben. Peter Pan kon dit doen dankzij een een aantal mooie donaties van sponsors. “We zijn al een tijdje aan het nadenken om onze vleugels verder uit te slaan. Door het extra geld werd het mogelijk om onze plannen ook echt te gaan verwezenlijken. Voor de toekomst zijn we gaan nadenken over onze visie en missie”, aldus bestuurslid Edwin Kroese. “Daarvoor hebben we met hulp van een (vrijwillige) organisatiedeskundige een visie ontwikkeld een een duidelijke missie geformuleerd en daarmee een strategie voor de lange termijn. In elk geval gaan we meer reizen organiseren. Zowel korte als lange reizen, maar ook dagtrips worden mogelijk, met name voor jongeren die intensieve begeleiding nodig hebben. De bedoeling is om in 2016 jaarlijks 10 verschillende soorten belevenissen te verzorgen. Het moet voor de jongeren een echte belevenis worden, waar ze later met veel plezier aan terug denken. Om dat te realiseren zal de stichting de organisatie versterken en uitgebreiden.”

Nieuwe focus

In de toekomst wil de Peter Pan Vakantieclub het ultieme goede doel van de reisbranche worden. “Om dat te bereiken moet niet alleen de stichting worden gereorganiseerd, het betekent ook dat de stichting zich meer en beter moet profileren”, aldus Rob Hogema, die deel uitmaakt van de werkgroep communicatie . “We gaan ons meer specifiek richten op sponsors en partners binnen de reisbranche. Nu is het sponsorbeleid nog heel divers en tamelijk willekeurig – ook wat de partners betreft. Natuurlijk zijn we blij met elke sponsor en partner, maar Peter Pan Vakantieclub wil zich vooral gaan focussen op de reisbranche. Dat is tenslotte onze natuurlijke achterban, die ons niet alleen met geld verder kan helpen, maar ook met vervoer, accomodatie, expertise en relaties. Nu werken we bijvoorbeeld ieder jaar met verschillende reisorganisaties. Daar willen we meer continuïteit in aanbrengen en meer duurzame relaties aangaan. Net als de reizen zelf, die we meer willen standaardiseren, om de organisatie meer te stroomlijnen en vereenvoudigen. Willen we van de Peter Pan Vakantieclub inderdaad hèt goede doel van de reisbranche maken, dan moeten we ons bovendien naar buiten toe meer profileren, met advertenties, banners en nieuwsbrieven en dan vooral gericht op de reiswereld. Niet langer alleen een initiatief zijn van de medewerkers van transavia.com- de Peter Pan Vakantieclub wil zich nadrukkelijk breder oriënteren.”

Meer reisleiders

Om meer reizen te kunnen gaan realiseren, wil de stichting niet alleen de organisatie uitbreiden, maar ook efficiënter gaan werken, aldus Sabrina Zwebe: “Om de uitbreidingsplannen waar te maken, willen we voormalige reisleiders opnieuw bij de reizen betrekken. Hun ervaring willen we behouden en inzetten voor de stichting. Nu al is door het organiseren van een tweede reis de effiency vergroot. De activiteiten zijn beter gespreid over het jaar. We verbeteren daardoor het contact met zowel de doelgroep als onze sponsors en partners. Uiteraard gaat het vooral om de jongeren zelf. Daar willen we eveneens het contact mee verbeteren en verbreden. Nu benaderen we de jongeren vooral zelf via patiëntenverenigingen. Allochtone jongeren vallen daar enigszins buiten. Om die ook te bereiken, werken we sinds kort ook samen met ziekenhuizen. Uiteindelijk wil de Peter PanVakantieclub voldoende bekendheid krijgen zodat mensen en organisaties ons zelf weten te vinden voor een speciale vakantie. Nu organiseren we jaarlijks een reis voor 40 jongeren die anders niet gemakkelijk zelf met vakantie kunnen. Dat willen we op termijn voor honderden jongeren gaan doen. Zou dat niet fantastisch zijn?”

Iedere transavia.com-medewerker kan zich inzetten voor de Stichting Peter Pan Vakantieclub als vrijwilliger. Stuur een email naar info@peterpanvakantieclub.nl als jij ook mee wilt werken aan het realiseren van de toekomstplannen van de stichting.

Van 3 oktober t/m 10 oktober organiseert Peter Pan Vakantieclub weer een 8-daagse vliegreis, ditmaal naar het mediterane eiland Mallorca. In nauwe samenwerking met transavia.com, Neckermann Reizen en de Vereniging Spierziekte Nederland (VSN) wordt weer een volledig verzorgde reis mogelijk gemaakt voor 40 jongeren met een spierziekte. Meer weten? www.peterpanvakantieclub.nl