Menu

Financieel jaarverslag 2009

10 March 2010, Peter Pan Vakantieclub

Financieel jaarverslag 2009
Stichting Peter Pan Vakantieclub

Inkomsten:
Nog nooit heeft de stichting in een jaar zoveel inkomsten gehad als in het jaar 2009. De totale inkomsten zijn uitgekomen op iets meer dan 77.000 euro. Als stichting zijn wij zeer content met deze steun. In 2009 hebben wij de eerste stappen gezet naar de groei van de stichting, resulterend in het organiseren van meerdere belevenissen per jaar en daarbij zijn deze inkomsten noodzakelijk.

In 2009 hebben wij wederom grote donatie ontvangen van het Reisgala (georganiseerd door Vakantiebeurs en Reisrevue). Daarnaast hebben wij een mooie donatie ontvangen van het esterfonds, welke een benefietdag (ForEsterdag) heeft georganiseerd waarvan een groot deel van de opbrengsten ten goede is gekomen aan de stichting. Tevens hebben wij mooie donaties ontvangen van onze sponsoren het 10e cohort, The Sound of Data en de NLVT. Ook van individueel transavia personeel hebben wij flinke geldelijke steun ontvangen.

Uitgaven:
Het jaar 2009 zal de boeken ingaan als een bijzonder jaar, want dit is het eerste jaar waarin wij als stichting 2 reizen hebben georganiseerd. In het maart 2009 is er een groep jongeren naar Disneyland Parijs geweest voor een fantastich weekend, begeleidt door de enthousiaste vrijwilligers van onze stichting. In het najaar stond als vanouds weer de weekreis op het programma, ditmaal naar het zonovergoten Mallorca. Ook deze reis is een gedenkwaardige reis geworden. De totale uitgaven voor deze reizen in 2009 zijn uitgekomen op 29.500 euro. Daarbij dient te worden vermeld dat een groot deel van de reizen in natura worden gesponsord en daarom niet als uitgave terug komen in de de Verlies en Winstrekening van de stichting.

De algemene kosten zijn in 2009 relatief hoog geweest. Dit heeft verscheidende oorzaken. Allereerst was er het 12,5 jubileum, waarbij alle vrijwilligers van de afgelopen 12,5 jaar in het zonnetje zijn gezet. Zonder deze mensen had de stichting nooit zo groot kunnen worden. Verder heeft er in 2009 ook een teambuildingsweekend plaatsgevonden voor de stuurgroep. Ook hebben we in 2009 voor het eerst een sponorevent georganiseerd die wij zelf als stichting hebben moeten financieren. Wij zijn nog aan het bedenken hoe we dit in de toekomst willen gaan inrichten. Onze doelstelling voor de komende jaren is om de algemene kosten zo laag mogelijk te houden.
Het batig saldo over 2009 bedraagt uiteindelijk 38.262, wat een fantastich resultaat is. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserves van de stichting en zal in de toekomst gebruikt worden voor het verder realiseren van onze doelen.

Hieronder volgt nu winst- en verliesrekening over 2009:

ResizedImage416456-Verliesenwinstrekening2009

Het positieve resultaat wordt aan de reserves van de stichting toegevoegd:

ResizedImage574204-balans2