Menu

Financieel bericht 2010

26 July 2010, Peter Pan Vakantieclub

Financieel jaarverslag 2010

In 2009 hebben wij de eerste stappen gezet naar de groei van de stichting, resulterend in het organiseren van meerdere belevenissen per jaar. Daardoor hebben wij in 2010 voor het eerst in de historie van de Peter Pan Vakantieclub 3 belevenissen georganiseerd:
– Weekreis Mallorca
– Weekend Disney
– Weekend Beetsterzwaag
In totaal hebben we circa 70 jongeren een Peter Pan belevenis kunnen geven. Verder hebben we afgelopen jaar in de media veel aandacht gekregen dankzij Floortje Dessing. Zij heeft en een mooi bedrag gesponsord voor de stichting, maar veel leuker en belangrijker, haar boek aan ons opgedragen. Daar zijn wij met rechtt heel trots op! Dan volgen nu de cijfers:

Inkomsten:
De totale inkomsten voor het jaar 2010 zijn uitgekomen op iets meer dan 55.000 euro. Als stichting zijn wij zeer tevreden met dit bedrag. Voor het derde jaar op rij hebben wij substantiële sponsorbedragen mogen ontvangen die ons naar de toekomst toe een flinke buffer geven.
Wederom hebben wij vanuit de reiswereld een gulle gift mogen ontvangen, waarvoor onze dank. Ondanks de wat minder goede tijden in deze sector denkt men nog wel steeds aan ons. Daarnaast hebben wij een hele mooie donatie ontvangen van de Rotary Zevenbergen, waar we zeer blij mee zijn.
Tevens hebben wij mooie donaties ontvangen van onze sponsoren The Sound of Data, NLVT en de nieuwe sponsor Kadenza. Ook van het transavia personeel hebben wij flinke geldelijke steun ontvangen. Daarbij speelde mee dat de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor Transport van Transavia ons geen windeieren heeft gelegd. Door allerlei initiatieven binnen het bedrijf, gerelateerd aan deze verhuizing, hebben wij als stichting meer dan €11.000 ontvangen.

Uitgaven:
De totale uitgaven voor deze reizen in 2010 zijn uitgekomen op 25.500 euro. Dit is 4.000 euro minder dan het jaar ervoor, ondanks het weekend in NL extra. De algemene kosten zijn gedaald van 9.500 euro naar 3.700 euro. Voornaamste redenen hiervan zijn de organisatie van het 12,5 jubileum in 2009 en een teambuilding in 2009. Van het totaal van 29.000 euro aan kosten is 88% daadwerkelijk uitgegeven aan reizen.
Het batig saldo over 2010 bedraagt uiteindelijk 26.000 euro, wat een fantastisch resultaat is. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserves van de stichting en zal in de toekomst gebruikt worden voor het verder realiseren