Menu
Home

Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2019

In dit verslag zijn de financiële resultaten over het verslagjaar 2019 opgenomen. Verslagjaar 2019 is geëindigd met een positief saldo van de baten en lasten van €82.940, welke toegevoegd is aan het kapitaal.

De inkomsten zijn hoger dan in 2018 met name als gevolg van het grote aantal donaties van zowel Transavia medewerkers als ook sponsoring via de website van Transavia (vinkje in de boekingsflow). Daarnaast levert de verkoop van Peter Pan schaalmodellen inkomsten op, in 2019 gaat het om €14.130 (waar wel inkoopkosten tegenover staan).

De kosten van de reizen zijn per saldo gestegen, maar dit komt doordat we in 2019 een vierde reis hebben toegevoegd aan onze activiteiten, te weten Lapland, in samenwerking met Voigt Travel. Voor de Mallorca en Barcelona reizen waren de kosten min of meer ongewijzigd, de kosten voor de reis naar Port Aventura (Spanje) kwamen wat lager uit in vergelijking met de
Disney reis in het voorgaande jaar 2018.In 2020 is de reis naar Lapland nog wel georganiseerd, de andere drie reizen konden helaas geen doorgang vinden vanwege de Covid-19 crisis.

De indirecte kosten over het verslagjaar 2019 kwamen over het algemeen lager uit. De communicatiekosten vallen in 2019 lager uit dan in 2018 aangezien er in 2018 meer investeringen waren gedaan in verband met wijzigingen van het logo van de stichting Peter Pan vakantieclub.

Het kapitaal ultimo 2019 is €206.010 positief, wat ons in staat stelt om minimaal 3 jaar lang reizen te organiseren op het moment dat er geen inkomsten meer zouden zijn.

Download het Financieel-verslag-Peter-Pan-2019